KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM
Sains dan teknologi berkait rapat dengan aspek-aspek ajaran Islam yang murni.Sebagai agama ‘tauhid’, Islam tidak mengizinkan kita memisahkan kehidupan manusia termasuk sains dan teknologi dari dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya.

Disebabkan kekaburan maklumat yang diterima, ada di kalangan masyarakat yang menganggap sains dan teknologi sebagai suatu yang asing dari Islam.

MAKSUD SAINS ISLAM

 • Ia adalah suatu maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan yang menggunakan kaedah- kaedah tertentu.Ia dikaitkan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sistematik, yang bertolak dari sesuatu sebab dan akibat yang boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya.(Kamus Dewan, 1986:1009)

 • Sains itu merupakan suatu proses untuk sampai kepada suatu kebenaran disebabkan pertanyaan manusia terhadap asal usul dan tujuan kewujudan sesuatu di alam semesta ini.
 • Kaedah yang digunakan untuk sampai kepada kebenaran mutlak ialah melalui kajian emperikal, dan  pengumpulan data-datanya pula adalah melalui pancaindera serta pemikiran manusia sahaja.
 • Sains Islam adalah ilmu pengetahuan tertentu, yang lahir hasil dari gabungan unsur fizik dan metafizik.
 •  Gabungan antara ilmu intelek dan ilmu wahyu.

 • Gabungan antara falsafah dan sains yang pada prinsipnya ia selaras dengan ajaran-ajaran dan konsep-konsep dasar dalam Islam.

PERANAN SAINS ISLAM

 • Membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta
 • Membantu manusia memahami persoalan Tauhid.
 • Menegakkan hakikat kebenaran
 • Membawa manusia bersifat tafakkur
 • Membantu manusia memenuhi keperluan material
 • Membantu dalam perlaksanaan syariat
 • Menghubungkan nilai etika dengan sains, sains dengan agama dan sains dengan Al Quran dan As Sunnah
 • Memenuhi keperluan manusia kepada konsep keindahan.
 • Memudahkan kehidupan manusia 

DEFINISI TEKNOLOGI

Teknologi ialah penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali.(Galbraith,1978:31). Teknologi adalah sains gunaan di mana ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal.

Antara tujuan utamanya ialah:
 • Untuk memudahkan sesuatu proses kerja.
 • Memaksimakan penggunaan sesuatu peralatan
 • Meningkatkan produktiviti
 • Menjimatkan masa

RUMUSAN

 1. Islam hanya menerima bentuk teknologi yang boleh memberi manfaat seperti untuk kemudahan dan kemakmuran kepada ummah.
 2. Islam menolak teknologi yang membawa kerosakan kepada minda dan fizikal.
 3. Ia ditentukan berdasarkan kepada etika dan prinsip-prinsip dasar Islam.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

  0 comments:

  Post a Comment